Транзитни документи Т1 и Т2

Коректност

С нашите услуги елиминирате възможността за грешки при изготвяне на цялата документация.

Стоките, които не са обмитени на територията на Европейския съюз могат да бъдат транспортирани единствено при положение, че ДДС и мито са гарантирани чрез транзитен документ. Всеки Т1 или Т2 е гарантиран от банкова гаранция в полза на Агенция Митници.

Транзитният документ следва да бъде изготвен в съответствие с предоставените документи. Къстъмс Пойнт следи стриктно за коректността на документите и се стреми да елиминира възможността за грешка от страна на дружеството, което е подготвило документите. Ползвайки услугите ни, получавате необходимото внимание, с цел избягване на грешки при изготвяне на документацията и съответно налагане на санкции от страна на митническите власти.

Разполагайки с значима по размер банкова гаранция в полза на Агенция Митници, валидна не само в България, но и в ЕС и Турция, ние сме уверени във високото качество на услугите, свързани с транзитирането на стоки в ЕС, както и извън него.

За повече информация, моля, пратете вашето запитване до cs@customspoint.bg

Други
услуги

Предоставяме пълната гама от услуги в областта на митническото представителство, посредством нашата мрежа от митнически офиси на ключови локации в България, Румъния, Македония, Сърбия и Турция, както посредством партньорска мрежа в цяла Европа.

Свържете се
с нас