Вашият доверен представител
пред митническите
власти

Имате ли нужда от помощ при издаване на ЕОРИ номер? Ние от Customs Point сме тук, за да ви помогнем.

Вероятно вече знаете значението на този термин, ако се занимавате с международна търговия.

ЕОРИ номерът е задължителен за всички компании в Европейския съюз, които осъществяват внос и износ. Това е уникален идентификационен номер, който е създаден, за да улесни и следи митническите операции. Той е уникален за митническата територия, която обслужва.

Процедурата за еори регистрация може да изглежда сложна, но не се притеснявайте – ще ви насочим през всяка стъпка (тя може да стане и по електронен път). От основната заявка до изискванията за документи, ще получите всичко необходимо, за да започнете своята търговска дейност без излишни трудности.

Получаването на вашия ЕОРИ номер може да отнеме няколко дни, но ползите са несъмнени. Това ще улесни митническата обработка и ще подобри вашата комуникация с Агенция Митници и митническите органи. 

Защо е важно да имате ЕОРИ номер при международните пратки

Еори номерът има две основни функции – идентификация в митническите процедури и улесняване на митническите проверки. 

Идентификация в митническите процедури


Той се използва за идентификация в митническите процедури и е необходим за комуникацията между държавната администрация и икономическите оператори.


Икономическите оператори могат да бъдат:
– Физическо или юридическо лице с постоянно пребиваване/регистрация в ЕС
– Физическо или юридическо лице с постоянно пребиваване/регистрация извън ЕС

Улесняване на проверки

EORI номерът улеснява митническите проверки по време на международни пратки и гарантира, че всички стоки съответстват на разпоредбите, тарифите и стандартите за безопасност.

Ускоряване на процедурите

Притежаването му ускорява процесите при внос или износ на стоки в ЕС. Той оптимизира процедурите за преминаване през митниците и намалява ненужните задържания, позволявайки на пратките да бъдат доставени по-бързо до местоназначението си.

Опростяване на контакта с митниците

ЕОРИ номерът гарантира правната сигурност на международните пратки. Чрез него митническата администрация може да установи физическите и юридическите лица като легитимни икономически оператори.

Регистрация на EORI номер

Ако нямате такава, ние можем да я направим от Ваше име (необходим е попълнен формуляр – Регистрационна форма за получаване на EORI номер – подаване в митническите учреждения).

Молим, имайте предвид, че получаването на ЕОРИ – регистрацията отнема до 3-4 работни дни. Бланката за ЕОРИ можете да ни изпратите и по имейл, молим да попълните само маркираните в червено полета – 1.1; 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 3, 4, 5.

Молим също да попълните отговора на предпоследното изречение – относно публикуването в интернет.

Какво представлява услугата ни при процеса на регистрация за eори номер

Започването на процеса изисква внимателно попълване на заявлението и събиране на необходимите документи. Важно е да следвате правилните стъпки и да имате всички документи на място, за да избегнете забавяния.

Стъпки за подаване на заявление

  1. Попълване на регистрационен формуляр: Отидете на страницата на агенция митници и намерете eORI регистрационния формуляр. Попълнете необходимата информация точно.
  2. Прикачване на документи: Приложете всички необходими документи. Убедете се, че са актуални и точни.
  3. Подаване на заявлението: Изпратете попълнения формуляр и приложените документи онлайн или лично в местната митническа служба.
  4. Комуникация с митническата служба: След изпращане, поддържайте комуникация с митническата служба за всякакви доуточнявания и следете за статус на заявлението.

Убедете се, че не пропускате нито една стъпка и че всички данни са точни и актуални. Неправилно попълнените форми или липсата на документи могат да забавят процеса.

Необходими документи

  1. Документи за доказване на идентичност: Лична карта или паспорт за физическо лице, и регистрационни документи за юридическо лице.
  2. Актуална информация за фирмата: Документи, потвърждаващи икономически оператор и лицензиран складодържател.
  3. Доказателства за адреса на пребиваване: Текущи сметки за комунални услуги или договор за наем.
  4. Банкови данни: Отчет за последните банкови операции, ако бъде поискан.

Съберете всички тези документи предварително и проверете дали са актуални. Всяка липсваща или неправилна информация може да доведе до отказ на заявлението. Комуникацията с митническата служба ще помогне да избегнете тези проблеми.

Проверка и валидация на еори номера

Еори номерът е необходим за успешната обработка на митнически операции. За да се гарантира, че вашият EORI номер е валиден, е важно да знаете как да го проверите и какво да правите при евентуални грешки.

Често срещани проблеми и начини за тяхното решаване

Въпреки че ЕОРИ номерът е добре известен в световната търговия, той често се сблъсква с предизвикателства. Да разгледаме някои от най-често срещаните проблеми и начините за тяхното решаване.

Забавяне при получаване на номера

Понякога може да възникнат закъснения при получаването на ЕОРИ номер, което може да наруши вашите планове за доставка. Затова е добре да кандидатствате за номера с достатъчно предварително време и да оставите достатъчно време за обработката му.

Ако получаването на номера ви се забави надолу след посоченото време, разгледайте възможността да се свържете с местната митница за помощ и актуализация на състоянието му.

Грешки при предоставяне на информация

Преди да се регистрирате или подадете регистрационен формуляр по образец, проверете внимателно вашите лични данни и информация. Иногда грешки или неточности в вашето приложение могат да доведат до усложнения. Уверете се, че документацията ви е точна, за да избегнете потенциални проблеми в бъдеще.

Актуализиране и изменение на регистрационни данни

След като получите ЕОРИ номер, е възможно да се наложат промени във вашата фирмени или лични данни. Винаги трябва да се стремите да поддържате вашия ЕОРИ регистрационен файл актуален, като отразявате всяка промяна. Неактуализирането на информацията може да предизвика проблеми с митниците.