ЧМР / CMR

чмр

Конвенция за международните автомобилни превози на стоки Тя заема значимо и привилегировано място измежду многобройните конвенции, регламентиращи отношенията в сферата на превозите. CMR (ЧМР) е Конвенция за договора за международен …

Митнически режим 42

митнически режим 42

Какво представлява митнически режим 42? Митническият режим определя юридическия статут на стоките преди те да навлязат на дадена територия. Той служи като обща рамка, в която се осъществява движението на …